Obywatelstwo USA – Pytania i Odpowiedzi

Obywatelstwo USA - Pytania i Odpowiedzi - Polski Prawnik Imigracyjny

Obywatelstwo USA – Pytania i Odpowiedzi – Polski Prawnik Imigracyjny

Kiedy mogę zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA?

Imigranci mogą zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA już po trzech latach od daty uzyskania zielonej karty na bazie małżeństwa z obywatelem USA pod warunkiem, że małżeństwo to wciąż trwa i mieszkacie razem, lub w pozostałych przypadkach, po pięciu latach od uzyskania zielonej karty. 

Co jest potrzebne, aby złożyć podanie o obywatelstwo?

Aplikanci muszą wypełnić odpowiedni formularz N-400, skompletować dokumenty towarzyszące oraz uiścić opłatę, która obecnie wynosi $640.00 plus $85.00 za pobranie odcisków palców. Niektórzy aplikanci mogą być zwolnieni z obowiązku pobrania odcisków palców.

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o obywatelstwo?

Lista dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji aplikanta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z doświadczonym adwokatem imigracyjnym. Aplikanci będą musieli zgromadzić oryginały lub certyfikowane kopie wszystkich wymaganych dokumentów, które będą musieli przynieść ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną i test, tzw. interview.  

Czy powinno się wysłać do urzędu imigracyjnego oryginały dokumentów?

Oprócz podpisanego oryginału formularza, tzw. Form N-400, nie zalecam wysyłać oryginałów żadnych innych dokumentów towarzyszących wraz z początkowym podaniem, gdyż mogą one zaginąć. Wystarczy wysłać czytelne kopie dokumentów towarzyszących oraz oryginał podpisanego formularza N-400. Oryginały należy zachować i mieć ze sobą gotowe do okazania podczas interview.

Gdzie należy wysłać podanie o obywatelstwo?

Podanie o obywatelstwo wraz z opłatą i kopiami dokumentów towarzyszących należy wysłać do placówki urzędu imigracyjnego, tzw. „USCIS Lockbox Facility”, właściwej dla miejsca zamieszkania aplikanta. Informację co do tego która placówka jest właściwa dla miejsca zamieszkania aplikanta można uzyskać na stronie internetowej urzędu imigracyjnego lub telefonicznie. Podanie o obywatelstwo można też złożyć w formie elektronicznej przez internet na stronie internetowej urzędu imigracyjnego.

Czy mogę poprosić kogoś o pomoc w wypełnieniu formularza?

Tak. Formularz może być wypełniony przez osobę trzecią, tzw. „Preparer”. Aplikant może też skorzystać z pomocy tłumacza. Aplikant musi jednak własnoręcznie podpisać formularz nawet jeśli wypełniony był on przez kogoś innego. Aby uniknąć problemów wynikających z niepoprawnego wypełnienia aplikacji na obywatelstwo najlepiej skorzystać z pomocy adwokata posiadającego wiedzę i kwalifikacje, które zapewnią poprawne wypełnienie podania.

W jaki sposób i kiedy należy uiścić opłatę za podanie o obywatelstwo?

Opłatę należy przesłać wraz z podaniem w formie czeku osobistego lub „money order” płatnego do Department of Homeland Security. Można również wypełnić formularz stanowiący autoryzację do pobrania opłaty z karty kredytowej. Nie należy wysyłać gotówki.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie podania o obywatelstwo?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji zależy od ilości podań rozpatrywanych w danym okresie przez placówkę urzędu imigracyjnego i może potrwać kilka miesięcy lub dłużej. Aktualny czas procesowania aplikacji o obywatelstwo w Twojej lokalizacji, możesz sprawdzić na stronie internetowej urzędu imigracyjnego.

Czy muszę zgłosić się na pobranie odcisków palców?

Tak. Pobranie odcisków palców tzw. biometrics, jest obowiązkowe, jakkolwiek urząd imigracyjny może wykorzystać odciski palców, które są już w systemie, jeżeli zostały pobrane wcześniej na przykład przy aplikacji na zieloną kartę. Jeżeli z jakiegoś powodu urząd imigracyjny nie jest w stanie użyć pobranych poprzednio odcisków palców, zaproszenie na pobranie odcisków palców zostanie wysłane do Państwa pocztą w niedługim czasie po otrzymaniu przez urząd imigracyjny Waszego podania. W zaproszeniu będzie podana dokładna data oraz adres, na który należy się stawić. 

Czy mogę uzyskać pomoc w przypadku, gdy jestem niepełnosprawny?

Tak. Urząd imigracyjny oferuje udogodnienia i placówki przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są również usługi tłumacza dla osób głucho-niemych oraz inna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc powinna to zaznaczyć w podaniu o obywatelstwo.

Co należy zrobić, jeżeli nie mogę stawić się na interview w wyznaczonym terminie?

Stawienie się na interview w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe. W przypadku niemożliwości stawienia się w danym dniu, należy niezwłocznie powiadomić urząd imigracyjny i poprosić o przełożenie daty interview. Przełożenie daty może opóźnić proces o kilka miesięcy. Niestawienie się na interview bez powiadomienia urzędu imigracyjnego może spowodować administracyjne zamknięcie sprawy.

Czy mogę zmienić nazwisko przy okazji uzyskania obywatelstwa?

Tak. Podanie o zmianę nazwiska należy zaznaczyć w formularzu stanowiącym podanie o obywatelstwo.

Co mogę zrobić w przypadku otrzymania odmowy nadania mi obywatelstwa?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, aplikant może odwołać się od tej decyzji w terminie i w sposób opisany w decyzji. Wraz z decyzją odmowną, otrzymają Państwo formularz, który należy wypełnić i wraz opłatą za apelację odesłać do urzędu imigracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Należy pamiętać, że nie każda decyzja odmowna jest warta wnoszenia apelacji. W wielu przypadkach, gdy szanse wygrania apelacji są nikłe, lepiej jest złożyć podanie od nowa.

Kiedy po interview następuje zaprzysiężenie?

Ceremonia zaprzysiężenia wyznaczana jest wkrótce po interview, zwykle w ciągu kilku dni lub tygodni w zależności od liczby miejsc w danej placówce. Po ceremonii zaprzysiężenia otrzymają Państwo Certyfikat Naturalizacji. Jest to dokument potwierdzający uzyskanie statusu obywatela Stanów Zjednoczonych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej