Jakie są możliwości zwolnienia się z testu na obywatelstwo Stanów Zjednoczonych?

Jakie są możliwości zwolnienia się z testu na obywatelstwo Stanów Zjednoczonych?

Jakie są możliwości zwolnienia się z testu na obywatelstwo Stanów Zjednoczonych?

Klienci często pytają mnie o możliwość zwolnienia z testu z języka angielskiego i „civics test”, czyli testu z wiedzy o historii i rządzie Stanów Zjednoczonych. Klienci pytają również czy można zdawać „civics test” w swoim ojczystym języku.

Istnieją trzy główne wyjątki, zwalniające od obowiązku zdawania testu z języka angielskiego:

1. W momencie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty od co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 50/20”).

2. W chwili złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 55 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przez co najmniej 15 lat (tzw. „wyjątek 55/15”).

Osoby spełniające powyższe kryteria są zwolnione z testu z języka angielskiego, muszą jednak zdać „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny (z pewnymi wyjątkami).

3. W czasie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 65 lati mieszkał w USA jako stały rezydent/posiadacz zielonej karty przez co najmniej 20 lat (tzw. „wyjątek 65/20”). Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję „civics test” w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem.

Dodatkowo, każdy aplikant może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z „civics test” z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie albo niedyspozycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów jest Alzheimer’s, jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów należy zawsze do urzędnika imigracyjnego, który może nie zaakceptować zaświadczenia lekarskiego, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej