Jak wygląda sprawa opieki nad dziećmi po rozwodzie? Polski Adwokat – Largo, FL

Jak wygląda sprawa opieki nad dziećmi po rozwodzie? Polski Adwokat - Largo, FL

Jak wygląda sprawa opieki nad dziećmi po rozwodzie? Odpowiada Polski Adwokat – Largo, FL

Przy zasądzeniu opieki nad małoletnimi dziećmi, sądy na Florydzie zawsze kierują się najwyższym dobrem dziecka, tzw. „best interests of a child”. Tak więc to, co preferują rodzice dla siebie jest drugoplanowe i nie zostanie zatwierdzone, jeżeli nie jest to w najlepszym interesie dziecka. Przyznanie tylko jednemu z rodziców wyłącznej opieki nad dzieckiem nie jest prawie nigdy w najlepszym interesie dziecka, gdyż dzieci generalnie potrzebują obojga rodziców. Oprócz bardzo rzadkich drastycznych przypadków, sądy na Florydzie prawie zawsze przyznają opiekę nad dziećmi i wizytacje obojgu rodzicom. Podział obowiązków i czasu spędzanego z dziećmi określa plan rodzicielski, czyli tzw. „Parenting Plan”. Rodzice mogą dojść do porozumienia i wspólnie przygotować plan, który zostanie zatwierdzony przez sąd pod warunkiem, że jest on w najlepszym interesie dziecka i obie strony podpisały go dobrowolnie i bez przymusu. Jeżeli jednak małżonkowie nie dojdą do porozumienia i powierzą tę decyzję sędziemu, wówczas sędzia ustali plan rodzicielski zgodnie z najlepszym interesem dziecka, biorąc pod uwagę wiele czynników między innymi na przykład: możliwości i chęci każdego z rodziców aby zapewnić dziecku stabilność i satysfakcjonujące warunki rozwoju oraz ułatwić kontakt z drugim rodzicem, moralny charakter, stan zdrowia i kondycję psychiczną rodzica, możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka, preferencje dziecka itd.

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej